Na co lze získat podporu

V každé z oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, speciálních pedagogů či školních psychologů.

Následující tabulka představuje jednotlivé šablony připravené pro vytipované prioritní oblasti:

1. čtenářská a informační gramotnost

šablona č. I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

šablona č I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

šablona č. I/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

2. cizí jazyky

šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

šablona č.II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

šablona č.II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

šablona č. II/4  Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

šablona č. II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

3. využívání ICT

šablona č.III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

šablona č.III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

šablona č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

4. matematika

šablona č. IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

šablona č. IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

5. přírodní vědy

šablona č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

šablona č. V/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

šablona č. V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

6. finanční gramotnost

šablona č. VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

šablona č. VI/ 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol

7. inkluzívní vzdělávání

šablona č. VII/1 Prevence rizikového chování

šablona č. VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP

šablona č.VII/ 3 Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP

 

Více informací najdete na domovských stránkách MŠMT na adrese: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam.

Zdroj: http://www.eupenizeskolam.cz

TOPlist