O kolik peněz jde

Výše dotace pro ZŠ je vázána na šablony klíčových aktivit. Každá šablona klíčových aktivit je finančně ohodnocena ve vztahu k tzv. naplánovaným výstupům. Celková částka, kterou škola na svůj projekt skutečně získá, závisí na počtu realizovaných činností (např. počtu odučených hodin) či dosažených výstupů (např. pedagog, který absolvoval pedagogický kurz). Škola musí prokázat např. prostřednictvím záznamového archu, že uvedené činnosti nebo výstupy byly opravdu uskutečněny. V případě, že vykázané množství jednotek nebude odpovídat předpokládané hodnotě, uvedené ve schváleném projektu, sníží se při konečném vyúčtování i výše dotace.

Zahájení čerpání dotace závisí na datu předložení žádosti a na délce schvalovacího procesu (schvalovací proces u těchto projektů bude probíhat zhruba 3 měsíce). První prostředky však mohou školy obdržet už v druhém pololetí roku 2010.

 

Více informací najdete na domovských stránkách MŠMT na adrese: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam.

Zdroj: http://www.eupenizeskolam.cz

TOPlist